صفحه نخست

فرصت های سرمایه گذاری در شهر تهران

درباره شرکت

چشم انداز ، مأموریتها و استراتژیها

نمودار سازمانی

اعضای هیات مدیره

پرسشهای متداول

فرم اعلام همکاری

بازاریابی و فروش

معرفی واحد بازاریابی و فروش

خدمات قابل ارائه

پروژه های خارج از گروه

پروژه های شرکتهای گروه سرمایه گذاری مسکن

پیشنهادهای ویژه جهت سرمایه گذاری

پروژه های واگذار شده

فرم درخواست قیمت

فرم درخواست دریافت اطلاعات

فرم تقاضای واحد

فرم اعلام همکاری

فرم نظر سنجی

پروژه‌ها

پروژه های شرکت های گروه سرمایه گذاری مسکن

پروژه های تهران

پروژه های شمال

پروژه های خارج از گروه

پروژه های واگذار شده

سرمایه گذاری و مشارکتها

معرفی واحد سرمایه گذاری و مشارکتها

واگذاری زمین در لاهیجان

آگهی مشارکت در ساخت

خدمات قابل ارائه

پروژه های آماده سرمایه گذاری و مشارکت

فرصتهای سرمایه گذاری درشهر تهران

فرم اعلام آمادگی سازندگان و سرمایه گذاران جهت مشارکت در ساخت

فرم اعلام آمادگی مالکین زمین جهت مشارکت در ساخت

فرم اعلام آمادگی مالکین زمین جهت مشارکت در ساخت(دارای دستورنقشه و یا پروانه ساخت)

فرم اعلام آمادگی جهت تهاتر زمین و یا واحدهای با کاربریهای متفاوت

املاک و مستغلات

معرفی واحد املاک و مستغلات

فرم ارائه خدمات ثبتی

فرم ارائه خدمات ساختمانی

فرم خرید زمین

فرم تهاتر زمین با واحدهای ساخته شده شرکت

فرم ارائه خدمات حقوقی

کمیسیونها و مراجع مرتبط با حل امور ساختمان و زمین

تست1

تحقیقات بازار مسکن

معرفی واحد تحقیقات بازار مسکن

فرم ارائه خدمات تحقیقات بازار

فرم اعلام همکاری با واحد تحقیقات بازار مسکن

تالار گفتگو

امور مالی - واریز از طریق درگاه پارسیان