واحد املاک و مستغلات 

با هدف توسعه زمین به مفهوم انتخاب بهینه زمین، کار حقوقی بر روی آن و تبدیل آن به زمین قابل ساخت (ایجاد ارزش افزوده) و ارائه خدمات پشتیبانی ساخت با استفاده از دانش تخصصی و شبکه همکاران خارج از شرکت و در هر دو مورد، کسب ارزش افزوده، ایجاد شده است. 

واحد املاک و مستغلات شرکت پارس مسکن آمادگی دارد با بهره گیری از نیروهای توانمند و کارآزموده، خدماتی را در حوزه های زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه نماید:

1- ارائه خدمات ثبتی شامل تفکیک، تجمیع و افراز اراضی و مستغلات شامل عرصه و اعیان

2- ارائه خدمات ساختمانی شامل اخذ دستور نقشه، تخریب و نوسازی، تغییر کاربری، افزایش تراکم و اخذ پروانه و پایان کار ساختمانی از شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط

3- شناسایی، معرفی و کارشناسی املاک مناسب جهت خرید، مشارکت و تهاتر (اراضی با قابلیت ایجاد ارزش افزوده، اراضی بزرگ و ...)

4- ارائه خدمات مرتبط به فروش املاک

5- تهاتر اراضی یا واحدهای مسکونی آماده یا در دست ساخت هر یک از طرفین موافقتنامه با اراضی و یا اجناس و اقلام مورد نیاز

6- ارائه گردش کار کارشناس ادواری در خصوص ارزیابی از تغییر و تحولات قیمت زمین و مسکن در مناطق مختلف کشور

7- ارائه خدمات قراردادی و حقوقی (اعم از ارائه قراردادهای خرید و فروش املاک و مستغلات، مشاوره حقوقی در دعاوی و رفع اختلافات و ...)