پرسشهای متداول

فهرست گروه بندی ها

عمومی

چگونه ممکن است شرکتی که در سال 1387 تاسیس شده است، این تعداد پروژه و طرح را انجام داده و یا در حال انجام آنها باشد؟

شرکت پارس مسکن سامان، در واقع حاصل ادغام مدیریت فروش و معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای شرکت سرمایه گذاری مسکن و تبدیل آنها به یک شرکت مستقل (در پی تغییر ساختار این شرکت و تبدیل شدن به هولدینگ) می‌باشد و لذا در زمان تاسیس، تجربیات فعالیت 18 ساله این شرکت را در دل خود جای داده بود. از این رو، از همان اولین روزهای تاسیس، طرح‌ها و پروژه‌های فراوانی به این شرکت ارجاع گردید که این شرکت نیز عملکرد درخشانی را در ارتباط با این پروژه‌ها ارائه نموده است.